top of page

Svenska tonsättare som spelade Chopin

Den 16 november ska jag ge en konsert i Aulinsalen på Stockholms Konserthus.

Rubriken till konserten är "Svenska tonsättare som spelade Chopin" och jag spelar pianomusik av Ludvig Norman, Wilhelm Stenhammar och Frédéric Chopin.

Svenska tonsättarna Norman och Stenhammar var även duktig konsertpianister. Deras musik omtalas nog ofta med influenser av tysk romantisk musik, men de spelade också Chopin som pianist.

Jag planerade konserten inte för att bevisa musikaliska kopplingar mellan Chopin och de där två svenska tonsättarna. Jag tycker själv att Chopins tonspråk och Normans och Stenhammars tonspråk är rätt olika även vad gäller Stenhammars och Normans tidiga pianoverk, trots att det fanns många pianokompositörer som hade svårt att bli fri från Chopins influens efter Chopins tid.

Däremot kan man nog säga att Norman och Stenhammar hade litet svårt fri från Schumanns (tyska romantikens) influens. I Normans och Stenhammars pianomusik, kan jag hitta liknande pianospelstekniker (inte minst för legato-spel) som Chopin. Jag tycker att Norman och Stenhammar har till slutet lyckats att utrycka sina lyriska originella tonspråk även tack vare att de lärt sig Chopins legato-spel.

Det här är min lilla analys om legato-tekniker av Chopin och Stenhammar.

Jag älskar musik av alla tre tonsättarna, Norman, Stenhammar och Chopin. Jag hoppas att jag kan beskriva deras egna olika tonspråk i konserten.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Me
  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
bottom of page