top of page

Stenhammar och piano...

Den svenska tonsättaren Wilhelm Stenhammar (1871 – 1927) var också aktiv som pianist. Hur spelade han piano? Jag gissar att han kunde spela piano med mycket fin legato på Chopins stil.

Det här är början av Stenhammars Impromptu.

Jag tror att "Impromptu för piano i Gess-dur"... påminner flera pianister om F.Chopins Impromptu i Gess-dur Op. 51.

Chopins impromptu är 12/8-takten. Stenhammars impromptu är 4/4-takten, men vänsterhanden i Stenhammars impromptu är trioler och det är egentligen 12/8-takten, kan man säga.

Chopin utvecklade legato-teknik för pianoinstrument i 1800-talet. För att spela det här stycket med legato på vänsterhanden, kan man spela på det här sättet. (Liknande teknik kan man se i Chopins etyd Op. 10 nr 10 i Ass-dur.) Armens vikt kan vila på de toner som jag märkt, så att man kan använda armen fritt.

I själva verket är det inte lätt att spela vänsterhanden till Stenhammars impromptu med legato, inte minst om man respekterar hans legatobågar. Men om man använder en liknande teknik som Chopin, kan man spela det med en mycket fin legato.

Att spela upprepade toner med legato är svårast. Men med den här tekniken kan man spela t.ex. två dess i takt 2 på vänsterhanden, med legato. Man kan nog säga att Stenhammar utvecklade vidare Chopins teknik?

Jag är inte säker på om det fanns Chopins impromptu i Stenhammars hjärna när han komponerade stycket. Men i själva verket är mellandelen av Chopins impromptu är 4/4-takten (med trioler på högerhanden!) och mellandelen av Stenhammars impromptu är 12/8-takten. Det är litet svårt att tro på att det är av en slump.

Stenhammars impromptu komponerades av tonsättarens eget tonspråk i alla fall och det som jag ville påpeka är inte Chopins influens utan utvecklingen av tekniken i tidigare musik. Det är känt att Chopin fick inspiration från John Fields pianomusik. Men Chopin utvecklade John Fields musikaliska idéer. Jag tänker att Stenhammar fick inspiration från Chopins musik och sedan utvecklade Chopins pianoteknik i nordiska klanger!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Me
  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
bottom of page