top of page

Oscar Byströms duo för cello och piano


Nu på söndag, den 6 oktober ska jag spela Oscar Byströms duo för cello och piano i en konsert.

Oscar Byström(1821–1909) är en svensk tonsättare som jag ska få veta ännu bättre om. Det som jag nu vet om honom är att han var bekant med Franz Berwald(1796–1868) och fick inspiration av hans musik. Byström studerade också gamla koraler. Det påminner mig att Franz Berwald fick ett uppdrag av Musikaliska akademien och granskade och omarbetade Haeffners koralbok.

Oscar Byströms duo för cello och piano är ett stycke på drygt 20 min. Stycket kan delas av flera satser, men satserna ska spelas genom utan avbrott. Den första delen är en sats i sonatform som har en långsam introduktion. Ändå kallas stycket inte för sonat utan för duo. Man kan nog inte säga att det är Sveriges bästa cellostycke. Men det är rätt ambitiöst och roligt stycke. Det är absolut värt att spelas ännu mer. Det finns numera ingen tryckt utgåva på stycket, men jag hoppas att det kommer en utgåva.

Jag har också spelat Franz Berwalds duo för cello och piano. Berwalds duo är också ca 20 min långt. Det kan delas av flera satser, men satserna ska spelas genom utan avbrott. När man spelar också Oscar Byströms duo, kan man förstå att Byströms förebild borde vara Berwalds duo.

Jag ska studera vidare om influenser av Berwald på Byströms duo. Jag hör ofta studier om influenser av utländsk äldre musik på svensk musik. Studierna är förstås viktiga för att förstå bra svensk musik. Men att studera om hur en svensk tonsättares musik gav influenser till annan svensk tonsättare i senare generation, ska vara en nyckel till att förstå svensk musiks originalitet.

Vad gäller nordisk musik, försöker man ofta hitta nordisk folkton i musik för att förstå musiks originalitet. Men jag blev kär i svensk musik, inte eftersom jag kände svensk folkton i musiken. För att förstå Italiensk, fransk eller tysk musik, försöker man söka efter folkmelodier i musiken?

Genom att se ett spår inom svenska kompositörer, kommer jag att finna svensk musiks originalitet som förtjusade mig, tror jag.

Att forska om musikens originalitet och tolka det genom framförande ska vara vår, musikers arbete.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Me
  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
bottom of page