top of page

H. Alfvéns orgelmusik

Jag är nu börjat bli intresserad av svensk orgelmusik. I själva verket hade jag inte flera tillfälle att få veta om svensk orgelmusik tills att jag flyttade till Sverige. Jag tycker att orgelmusik är rätt populär i Sverige. Man kan hitta många orgelkonserter i kyrkor i Stockholm. Även om svensk musik "ännu" inte ofta spelas i Sverige också, kan man ändå hitta ibland tillfälle att lyssna på svenska tonsättares orgelmusik i konserter i Sverige. Det är nog omöjligt att förstå riktigt Otto Olssons eller Oskar Lindbergs musik utan att få veta deras orgelmusik.

Förresten komponerade Hugo Alfvén också två stycke som inkluderar orgel. Ett av styckena är "Notturno elegiaco för horn och orgel, Op. 5". Jag fick i somras ett tillfälle att spela själv stycket på orgel med cello istället av horn i Staffans kyrka i Gävle. Alfvén är nog mest känd som kompositör för orkestermusik. Men jag tycker att "Notturno elegiaco" utrycker en av Alfvéns musiks tjusningar, som man knappt kan känna genom hans orkesterverk. Samtidigt påminner stycket man att tonsättaren var duktig i kontrapunkt när han komponerade orkesterverk. Ett par år efter att han komponerade "Notturno elegiaco", tonsatte han den andra symfonin i D-dur, vars finalsats består av Preludio och Fuga. Fugan ur finalsatsen är dubbelfuga, där koralen "Jag går mot döden, var jag går" används som det tredje temat.

Det annat av Alfvéns stycke med orgel är Uppenbarelsekantat Op.31. Det är kantaten för två blandade körer, solister, orgel, harmonium, harpa, celesta och stråkkvartett. Preludium till kantaten komponerades för orgelsolo. Här kan man lyssna på Alfvéns orgelstycke!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Me
  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
bottom of page